Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

II SO/Op 1/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt [...]

II SO/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy , nr [...] sygn. akt II SAB/Wr 6/13

II SO/Op 28/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej sygn. akt [...]

II SO/Op 3/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie przekazania podania do organu kompetencyjnie właściwego sygn. akt II SA/Wr 175/11

II SO/Op 44/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją uchylającą decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości płynne o charakterze socjalno

II SO/Op 1/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SA/Wr 278/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 178/04,

II SO/Op 26/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia sygn. akt II SA/Wr 515/13

II SO/Op 78/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków sygn. akt II SA/Ke 523/14

II SO/Op 77/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków sygn. akt II SA/Ke 376/14

II SO/Op 9/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki
1   Następne >   +2   +5   11