Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 1200/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Gl 542/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Szkoły A w Z. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Wr 552/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na [...]rok studiów

I OSK 1639/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 2132/02

I OSK 473/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

II SAB/Wa 4/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-13

Sprawa ze skargi M.C. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 31/06

IV SA/Wr 473/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Senatu Akademii Medycznej we W. w przedmiocie konieczności zdania przez kandydata egzaminu z przedmiotu anestezjologia i intensywna terapia oraz żądania przyznania zadośćuczynienia

VIII SA/Wa 449/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki R. imienia K. P. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie nadania tytułu zawodowego inżyniera i wydania dyplomu inżyniera, po wznowieniu postępowania

II SA/Rz 505/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-14

Sprawa ze skargi W. K. przeciwko Zarządowi Powiatu [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowo

I OSK 1660/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-23

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi W. K. na czynności Zarządu Powiatu . w przedmiocie konkursu na dyrektora szkoły
1   Następne >   +2   6