Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Ke 6/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku