Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 1905/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1960/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Siedlcach , nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 949/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 176/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia sygn. akt: VIII SA/Wa 176/16 oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Justyny Mazur. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawi...

VIII SA/Wa 176/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia sygn. akt: VIII SA/Wa 176/16 odrzucającego wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie Leszka Kobylskiego i Marka Wroczyńskiego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nie...

II SA/Po 300/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-21

Zażalenie na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o podziale nieruchomości

I OZ 655/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 399/18 o odrzuceniu skargi M. W. na niewykonanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 173/17

VIII SA/Wa 176/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia sygn. akt: VIII SA/Wa 176/16 oddalającego wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanowił : odrzucić zażalenie

II SA/Gd 637/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-05

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie użyczenia na rzecz Fundacji [...] pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta
1   Następne >   +2   6