Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 1101/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Lu 769/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 1075/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku, nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 976/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 1020/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

VIII SA/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania