Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 733/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Kr 844/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-03

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak: [...] o zwrot nieruchomości

I OZ 1325/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 861/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-03

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak: [...] o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości oraz umorzeniu postępowania w zakresie przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego

IV SA/Wa 2482/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-08

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

IV SA/Wa 1338/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości