Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 695/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SA/Wa 1342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Gd 293/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Po 273/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 519/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

II SA/Po 272/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 706/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-11

Wniosek w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości