Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SO/Wr 8/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-19

Wniosek R. K. o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

I SO/Wa 20/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu S. grzywny w trybie art. 55 par. 1 p.p.s.a.

II SO/Op 13/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Prudnika za nie przekazanie do Sądu skargi na przewlekłość w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Łd 135/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-11

Sprawa ze skargi M. R. i H. B.-R. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazania rozbiórki

I SO/Wa 25/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 1390/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P.S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

II SO/Kr 4/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-12

Wniosek B.M. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy P. za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

I OZ 1624/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku B. M. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Pałecznica za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

I OZ 1408/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   +2   6