Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 853/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowa zmiany decyzji

I SA/Wa 1020/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1075/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1147/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za bezzasadne

I SA/Wa 1153/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 916/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 278/17 - Wyrok NSA z 2017-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1158/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 268/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 248/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   2