Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OSK 249/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością

I SA/Wa 1162/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekazania w trwały zarząd

I OSK 403/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna, nazwaną zażaleniem L. K. na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Gd 461/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie trwałego zarządu

I OSK 225/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Sz 787/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu do nieruchomości