Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OW 30/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o stwierdzenie nieważności decyzji ustanawiającej dla Zespołu Szkół Rolniczych zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

I SA/Wa 906/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gl 838/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie ustalenia opłaty rocznej za zarząd nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi