Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Wr 420/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości gruntowej oraz ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia

II SA/Go 841/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

II SA/Lu 780/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia przez Skarb Państwa

I SA/Wa 1251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 2409/17 - Wyrok NSA z 2019-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gl 47/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2486/17 - Wyrok NSA z 2019-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 418/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I SA/Wa 2289/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Bk 683/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2