Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

VIII SA/Wa 208/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 296/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

III SA/Kr 599/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

III SA/Lu 191/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Po 410/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-27

Skarga [...] [...] - PHU [...] na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Kr 296/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 641/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

II SA/Wa 1361/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów przygotowania do zawodu

III SA/Kr 1329/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-26

Skarga Gminy M na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
1   Następne >   +2   5