Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 209/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania