Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 571/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 1005/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 571/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SAB/Lu 34/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie braku odpowiedzi Rady Miasta na wniosek dotyczący odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Go 1005/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie zmiany statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości

II SA/Go 356/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 1005/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SAB/Wa 175/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o podwyższenie zasiłku okresowego

II SA/Go 166/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
1   Następne >   2