Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra

IV SA/Gl 845/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SAB/Go 19/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie zakresu i formy udzielonej pomocy społecznej

III SA/Kr 615/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 544/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław

II SA/Ol 827/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Ol 827/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

IV SA/Gl 428/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P.Ś. w przedmiocie usług opiekuńczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Gl 199/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały

IV SA/Gl 199/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
1   Następne >   2