Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1420/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. Ś. w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

II OPP 24/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Skarga B. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1056/07 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. Ś. w przedmiocie likwidacji przychodni rejonowej