Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 870/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L. za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 1867/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Miasta T.

II OSK 1352/08 - Wyrok NSA z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. M. w przedmiocie odwołania i powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II OSK 1381/08 - Wyrok NSA z 2008-10-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności załączników nr 2,3,5 i 6 do Statutu L.

II OSK 1452/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w S.

II OSK 1530/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Narodowej Miasta i Gminy w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia nazw ulic

II OSK 723/08 - Wyrok NSA z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 749/08 - Wyrok NSA z 2008-09-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w S. K. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. K.

II OSK 859/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie ustalenia nazwy ulic

II OSK 467/08 - Wyrok NSA z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego
1   Następne >   +2   4