Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1122/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1031/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczenia z opieki zdrowotnej w kwestii pisma skarżącego

I OZ 919/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-02

Zażalenie na postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 533/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Bd 386/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 325/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 535/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku okresowego

II SA/Sz 675/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-21

Skarga B. P. na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 261/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie nierozpoznania spraw

I SA/Wa 729/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   21