Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1114/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 852/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 133/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-15

Skarga P. D. na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Ke 809/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wypłatę odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1019/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Ol 117/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie informacji o zasadach przyznawania oraz terminie wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 510/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania pomocy w formie bezpłatnego posiłku

II SA/Rz 528/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Rz 1226/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Rz 1219/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie Burmistrza nr [...].
1   Następne >   +2   +5   +10   38