Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Gd 59/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] po wydaniu wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt II SA/Gd 205/11 1.

II SA/Łd 142/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 918/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 929/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 77/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1/

II SA/Po 1147/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SA/Rz 1157/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 1293/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 769/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 997/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   41