Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 828/18 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Ł. D. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku NSA , sygn. akt I OSK 1808/16 1. uchyla zaskarżony wyrok i

II SAB/Łd 97/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Lu 25/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Archidiecezji grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w terminie

VIII SA/Wa 514/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia[...]maja 2018 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 47/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. w przedmiocie informacji publicznej