Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SO/Op 19/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Kluczborskiego, w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie informacji publicznj

II SO/Op 42/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie informacji publicznej

II SO/Op 14/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy

II SO/Op 31/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie samowolnie wykonanych obiektów budowlanych

II SA/Op 124/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-08

Sprawa ze skargi A. Z. na Starostę Kluczborskiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za bezczynność organu po wyroku uchylającym czynność w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 124/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-01

Sprawa ze skargi A. Z. na Starostę Kluczborskiego w przedmiocie wymierzenia grzywny za bezczynność organu po wyroku uchylającym czynność w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II SO/Op 15/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie informacji publicznej

II SO/Op 21/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej

II SO/Op 20/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-23

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej.

II SO/Op 14/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-29

Wniosek T. H. o wymierzenie grzywny A Sp. z o.o. z siedzibą za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3