Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1853/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w przedmiocie współdziałania z Gminą Czorsztyn w sprawie remontu rzeźby 'Organy' autorstwa Władysława Hasiora, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I SA/Kr 1073/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, w przedmiocie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla, publicznych i niepublicznych przedszkoli, postanowił:

I SA/Kr 1434/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji,

I SA/Kr 100/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 'Miejskie Centrum Obsługi Oświaty' oraz nadania jej statutu stwierdza nieważność § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały.

I SA/Kr 159/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków