Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 9/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie nadania nazw ulicom w Gminie

III SA/Kr 720/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 834/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rabka -Zdrój w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rabki -Zdroju oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1070/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bukownie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości