Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 924/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 925/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 885/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-29

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie w przedmiocie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz zakresu ich działania

III SA/Kr 927/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 923/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 1693/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-02

Sprawa ze skargi M. H. na § 2 ust. 1 pkt 1 tiret 2 w zakresie słów: 'od punktu [...] biegnie na płd do działki [...], po czym skręcając na zach. dochodzi do granicy działki [...]' załącznika do uchwały Rady Miejskiej w K w przedmiocie ustanowienia Statutu Uzdrowiska K

III SA/Kr 745/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia Nr [...] Burmistrza C w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy C

III SA/Kr 746/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia Nr [...] Burmistrza C w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy C

III SA/Kr 745/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia Nr [...] Burmistrza C w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy C

III SA/Kr 746/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia Nr [...] Burmistrza C w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy C