Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Po 89/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-27

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 2163/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

III SA/Kr 393/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Skarga Biura Podróży i Usług 'A' Sp. z o.o. w P. na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie kary pieniężnej wniosku Biura Podróży i Usług 'A' Sp. z o.o. w P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

VI SA/Wa 2232/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-22

Wniosek w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

VI SA/Wa 221/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-10

Wniosek w przedmiocie przeniesienia uprawnień z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

VI SA/Wa 675/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 131/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie zasadności dalszego zabezpieczenia pojazdu marki O. K.

III SA/Wr 196/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie zasadności dalszego zabezpieczenia pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   20