Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I SA/Bd 29/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Ka 251/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie określenia kwoty długu celnego oraz należnych odsetek

III SA/Gd 905/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług