Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Rz 590/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy wydania karty parkingowej

IV SA/Po 58/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie karty parkingowej