Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Po 902/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 901/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 270/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych

II SA/Po 45/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

II SA/Go 570/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie : ustalenie warunków zabudowy

II SA/Bk 366/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego stwierdza nieważność paragrafu 3 ustęp 4 zaskarżonej uchwały