Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 612/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia wysokości należności z tytułu opłat wniesionych zastępczo za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 160/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 324/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 236/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 228/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 289/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 454/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 455/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 581/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 438/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4