Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 373/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SA/Bk 121/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie częściowego zwolnienia z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej

II SA/Bk 312/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 481/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 497/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 546/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 589/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 714/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 728/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Bk 5/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3