Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

IV SA/Wr 410/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-31

Skarga Z. R. na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 925/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy

II SA/Po 1117/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego

II SA/Wa 792/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 383/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi K. L. G. na pismo Burmistrza Miasta K. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie lokalu socjalnego w zakresie wniosku K. L. G. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Wa 987/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] Miasta [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 356/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 18/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożonego przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100