Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1175/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rabka Zdrój w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń wodociągowych;

II SA/Kr 579/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wieliczka stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej §

II SA/Kr 917/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku w przedmiocie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

II SA/Kr 412/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie § 1 pkt 13.