Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 188/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SA/Kr 1155/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych

II SA/Kr 742/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie ustalenie opłat za podłączenie się do kanalizacji; stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 743/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie ustalenia opłaty za podłączenie się do magistrali wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 900/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułkowice

II SA/Kr 1521/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie: zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1671/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XX.176.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat netto za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i gminy oraz za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Maków Podhalański dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Eko-Skawa Spółka z o.o. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części tj. w zakresie...