Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 970/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi B. K. na §1 pkt 11, § 8 ust. 2 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

III SA/Kr 892/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1242/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na §1 ust. 2 pkt 1, §2 ust. 1, 2, 3 i 4, §4, §10, §16 ust. 2 i 4, §17 ust. 7 pkt 5, §25, Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 uchwały Rady Miasta Zakopane w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane

III SA/Kr 989/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1181/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-06

skarg Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Małopolskiego na: - § 2 pkt 10 lit. a i lit. b według pierwotnej numeracji oraz § 2 pkt 11 lit. a i lit. b według numeracji nadanej uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków; - § 10 ust. 1-3; - § 10 ust. 6; - § 12 ust. 5 w brzmieniu p...

III SA/Kr 280/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 35/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1118/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 69/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
1   Następne >   2