Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

I OSK 1767/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Bk 61/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalenia i podział nieruchomości

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Rybnica