Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

I SA/Wa 2352/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Bk 136/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalania i podziału nieruchomości

SA/Rz 1822/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Bk 321/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II OSK 762/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi Z. G. na uchwały Rady Miejskiej w L. z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Rz 977/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie scalenia oraz podziału nieruchomości

II SA/Gl 408/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w P. w przedmiocie scalenia oraz podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Lu 91/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie : scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Łd 1072/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

I SA/Wa 2352/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości
1   Następne >   2