Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

IV SAB/Wa 67/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Lu 497/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SAB/Rz 76/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Sz 46/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie podziału i scalenia gruntów

II SAB/Gl 3/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wniosku o zgodę na zmianę stanu własności