Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 610/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Sz. w przedmiocie opłaty za badania laboratoryjne

II OZ 1075/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Sz. , (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie choroby zawodowej

II SAB/Go 88/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe

OZ 600/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (...) w przedmiocie choroby zawodowej

OSK 1851/04 - Wyrok NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie choroby zawodowej

OSK 1160/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

OSK 1180/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   5