Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Rz 853/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2012 i 2013 rok

I SA/Rz 700/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty skarbowej

II FSK 312/06 - Wyrok NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zwolnienia w podatku rolnym od nabytych gruntów

II FSK 1532/05 - Wyrok NSA z 2006-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

I SA/Wr 3395/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

Sprawa ze skargi K. D. na decyzje SKO w W. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych

I SA/Rz 300/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej I

II FSK 1606/07 - Wyrok NSA z 2008-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zastosowania zwolnienia w podatku rolnym

II FZ 675/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie odmowy zastosowania zwolnienia od podatku rolnego

I SA/Rz 181/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO Nr [...] przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej II raty w podatku od środków transportowych za 2009 r. -

III SA/Po 729/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009 rok.
1   Następne >   +2   4