Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 474/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-09

Sprawa ze skargi R.W. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we W. o sygnaturze [...] z dnia [...] r.

OSK 95/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy K. do (...) Giełdy Rolno