Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3812/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

I OSK 1793/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego