Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3012/15 - Wyrok NSA z 2017-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 107/16 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3160/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

Skargi kasacyjne T. S., R. S., K. A., L. K., J. A. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3440/15 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1457/17 - Wyrok NSA z 2017-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1918/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1366/15 - Wyrok NSA z 2017-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1741/15 - Wyrok NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1500/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

Skargi kasacyjne Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta P. oraz Ministra [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II GSK 143/16 - Wyrok NSA z 2017-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych
1   Następne >   2