Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 388/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 395/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 936/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1023/06 - Wyrok NSA z 2007-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I OSK 441/06 - Wyrok NSA z 2007-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych

I OSK 533/06 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wznowieniowego

I OSK 616/06 - Wyrok NSA z 2007-03-13

Skargi kasacyjne Przedsiębiorstwa Państwowego 'Porty Lotnicze' i Prezydenta Miasta Poznania od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy zgodnie z właściwością

I OSK 962/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 396/06 - Wyrok NSA z 2007-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej