Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

SA/Lu 131/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-11-15

Korzystanie ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z prowadzonej działalności handlowej nie uprawnia do zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

SA/Wr 419/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-02

Z przepisów ustawy - Prawo bankowe /Dz.U. nr 4 poz. 21 ze zm./, po zmianie wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1990 r., nie wynika zakaz prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek przez inne niż banki jednostki organizacyjne.

SA/Po 1463/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-14

W myśl art. 37 ust. 5 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym zwolnieniu od cła podlegają przedmioty mające z ekonomicznego punktu widzenia charakter środków pracy /a nie przedmiotów pracy/ służących do przekształcania przedmiotów pracy w procesie działalności gospodarczej.

III SA 223/94 - Wyrok NSA z 1994-11-18

skargę w przedmiocie opłaty skarbowej.

II SA 1431/93 - Wyrok NSA z 1994-12-14

Skarga Jerzego K. na decyzję Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na hurtowy obrót wyrobami spirytusowymi i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także
1   Następne >   +2   +5   9