Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 675/84 - Wyrok NSA z 1984-08-01

Skarga Witolda S. na decyzję Wojewody Piotrkowskiego w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do prowadzenia działalności handlowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 208/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-05-29

Skarga Janiny G. na decyzję Izby Skarbowej w Wałbrzychu w przedmiocie pozbawienia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatków i na podstawie art. 207 par. 1 i 23 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Ś., a także

SA/Wr 509/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-21

skargę Ireny L. na decyzję Izby Skarbowej w Wałbrzychu w przedmiocie pozbawienia prawa korzystania ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego.

SA/Gd 33/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-03-21

Skarga Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego 'B' w G. na decyzję Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu zwolnienia od podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w G., a także

SA/Wr 487/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-26

skargę Jacka M. na decyzję Naczelnika Gminy M. w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez zwierzynę łowną w uprawie kukurydzy.

SA/Wr 222/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-05-25

skargę Kombinatu Budowlanego w B. na decyzję Wojewody Wałbrzyskiego w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości zabudowanej.

SA/Kr 691/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-10

skargę Andrzeja S., Jerzego S. i Jadwigi B. na decyzję Izby Skarbowej w Kielcach w przedmiocie pozbawienia prawa korzystania ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego.

III SA 671/84 - Wyrok NSA z 1984-10-25

Skarga Gabrieli S. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zwalniającej od podatków obrotowego i dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Izby Skarbowej w G. W., a także

SA/Gd 1046/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-02-08

skargę Spółdzielni Kółek Rolniczych w Z. na decyzję Izby Skarbowej w Toruniu w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku scalonego.

SA/Lu 494/84 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1984-11-16

skargę Anny S. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie pozbawienia prawa do zwolnienia od podatków.
1   Następne >   2