Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2809/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2495/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania

II SA/Bd 1116/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1713/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość