Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1152/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajętą z mocy prawa nieruchomość

I OSK 2546/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Lu 1025/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bk 973/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości