Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 1092/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

II SA/Ol 1140/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Gd 765/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 614/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-14

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowo

II OZ 206/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji Wojewody M. , sygn. akt II SA/Kr 414/07 odmawiającego wstrzymania wykonania tej decyzji

II OZ 612/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Bk 700/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych.